تویین پیکس بایگانی - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

تویین پیکس

آنجلو بادالامنتی
ماورا مدیا

آنجلو بادالامنتی، آهنگساز فیلم‌های دیوید لینچ، درگذشت

وااو اآهنگساز فیلم‌های دیوید لینچ درگذشت. «آنجلو بادالامنتی»‌ آهنگساز آمریکایی که بیشتر برای خلق موسیقی ماندگار فیلم‌های «توئین پیکس»، «مخمل آبی‌»‌،‌ «جاده مالهالند» مشهور بود،