نقد فیلم لولیتا بایگانی - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

نقد فیلم لولیتا

نقد فیلم لولیتا
ماورا مدیا

نقد فیلم لولیتا (آدریان لین)

هرگاه بخواهیم به نقد فیلم لولیتا اثر آدریان لین بپردازیم، می‌بایست به کمی عقب‌تر برگردیم. ما می‌بایست به بررسی رمان این اثر جنجالی بپردازیم. لولیتا