نقد فیلم آواتار 2 بایگانی - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

نقد فیلم آواتار 2

نقد فیلم آواتار 2
جیمز کامرون
ماورا مدیا

نقد فیلم آواتار ۲ (آواتار: راه آب)

جیمز کامرون ما را به پاندورا برمی گرداند؛ اگرچه این بار، به طرز شگفت انگیزی بزرگ است. آواتار: راه آب یا همان طور که معمولاً