نئورئالیسم ایتالیا بایگانی - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

نئورئالیسم ایتالیا

نقد فیلم اومبرتو دی
ماورا مدیا

نقد فیلم اومبرتو دی

قبل از پرداختن به نقد فیلم اومبرتو دی اثر ویتوریو دسیکا می‌بایست بررسی کوتاهی از سینمای نئورئالیسم ایتالیا داشته باشیم. پس از پایان جنگ جهانی