جاناتان نولان بایگانی - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

جاناتان نولان

نقد سریال وست ورلد
ماوریک

نقد سریال وست ورلد

قبل از پرداختن به نقد سریال وست ورلد باید به این مسئله پرداخت که سوژه سریال « وست ورلد » برگرفته از فیلمی به همین