بایگانی‌های Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC) - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)

نقد سریال لست آو آس
گروه کارگردانان
ماورا مدیا

نقد سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us)

اخبار تلوزیونی در دی ماه 1401 خبر از پخش سریال «آخرین بازمانده از ما»  در روزهای پایانی ماه می‌داد. بسیاری از طرفداران این بازی ویدئویی