بایگانی‌های فرانک دارابونت - ماورا مدیا
صفحه هوادران The Last Of Us
ورود
قبل
بعدی

فرانک دارابونت

نقد فیلم رستگاری در شاوشنک
فرانک دارابونت
ماورا مدیا

نقد فیلم رستگاری در شاوشنک

پیش از آن که به نقد فیلم رستگاری در شاوشنک بپردازیم، شاید بد نباشد به رمانی که فیلم از آن اقتباس شده بپردازیم. فرانک دارابونت،